ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

30/09/2020

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

για την ανάθεση Υπηρεσιών σε Τεχνικό ασφαλείας για το σύνολο των εργαζομένων του Γ.Ν.Κ.,

του Ξενώνα Ψυχαργώς και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.

Διαύγεια