ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

29/04/2021

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών  για την Διαχείριση της ετήσιας παραγωγής Μολυσματικών (ΕΑΑΜ),  Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ)

 

Ανακοίνωση

Τεχνικές προδιαγραφές