ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

22/03/2021

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

 

Ανακοίνωση

Τεχνικές προδιαγραφές