Βαθμός ικανοποίησης παρεχόμενων υπηρεσιών

    Για ηλεκτρονική υποβολή παρατηρήσεων, επισημάνσεων ή προτάσεων σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου, αποστείλατε την παρακάτω φόρμα :

Τα πεδία με * ειναι υποχρεωτικά