Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Σύμφωνα με Απόφαση (Αριθμ. Α3α/οικ.97136 - Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου), η οποία έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 4316/τ.Β’/30-12-2016, τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ οφείλουν να αναρτούν στον ιστότοπό τους :
1. Λίστα Χειρουργείου, δηλ. κατάλογο στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων βάσει κλινικής εκτίμησης της κατάστασης των ασθενών και αντίστοιχης κατηγοριοποίησης των περιστατικών.
2. Πίνακα με τα διενεργηθέντα επείγοντα χειρουργεία κάθε 15ήμερο
Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητάς των μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Νοσοκομείου.