Υπηρεσίες Νοσοκομείου

 • Ιατρική Υπηρεσία

  Δ/ντής : Γεωργάκη Σταματίνα

  Τηλ : 27413-61551

  Περισσότερα

 • Νοσηλευτική Υπηρεσία

  Δ/ντρια: Κολλιού Βασιλική

  Τηλ : 27413-61563

  Περισσότερα

 • Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία

  Δ/ντής: Σαββανός Μιχαήλ.

  Τηλ : 27413-61822

  Περισσότερα

 • Πληροφ/κής & Οργάνωσης

  Κτίριο: Νέο

  Όροφος: Ισόγειο

  Τηλ : 27413-61871

  Ε mail : gda@hospkorinthos.gr

  Περισσότερα

 • Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη (Γ.Υ.Π)

  Κτίριο: Παλαιό

  Όροφος: Ισόγειο

  Τηλ : 27413-61875

  Ε mail : gyp@hospkorinthos.gr

  Περισσότερα

 • Αποκεντρωμένες Μονάδες

  Μονάδες: Δύο (2)

  Περισσότερα