Συμβούλιο αρμόδιο για διεξαγωγή συνέντευξης και διαμόρφωση τελικής βαθμολογίας Ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

22/05/2024

 

Ενημέρωση