Συμβούλιο αρμόδιο για διεξαγωγή συνέντευξης και διαμόρφωσης τελικής βαθμολογίας Ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Β'

20/05/2024

 

Ενημέρωση