Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους ασθενείς που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο,καλώντας 2741361 και τα τρία ψηφία του θαλάμου νοσηλείας.

Τηλέφωνα

 • Τηλ.Κέντρο (30 γραμμές) - 27413 61400
 • Τηλ.Κέντρο (5 γραμμές) - 27410 25711
 • Τηλεομοιοτυπικό (FAX) - 27410 20529
 • Ραντεβού Τακτικών Εξ.Ιατρ - 27413 61600-1
 • Διοικητής - ΔΣ - 27413 61809
 • Δ/ντής Ιατρ. Υπηρεσίας - 27413 61273
 • Δ/ντης Διοικ.Υπηρεσίας - 27413 61822
 • Δ/ντρια Νοσηλ. Υπηρεσίας - 27413 61563
 • Πρ/νος Τεχν.Υπηρεσίας - 27413 61884
 • Πρ/νη Οικονομικών - 27413 61835
 • Πρ/νος Προσωπικού - 27413 61805
 • Τμήμα Πληροφορικής - 27413 61871
 • Φαρμακείο - 27413 61504
 • Γραφείο Μισθοδοσίας - 27413 61821
 • Γραφείο Χρηματικού - 27413 61824
 • Σταθμός Αιμοδοσίας - 27413 61511
 • Σταθμός Αιμοδοσίας - FAX - 27410 20896
 • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού - 27413 61831
 • Σωματείο Εργαζομένων - 27413 61583
 • Εμβολιαστικό Κέντρο - 27413 61593
 • Επιτροπή Νοσ.Λοιμώξεων - 27413 61530


Πρόσβαση


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη