Διακήρυξη Ορθοπεδικά υλικά, Νάρθηκες, Ορθοπεδικά μοσχεύματα

18/01/2022

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 9/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "Ορθοπεδικά υλικά, Νάρθηκες, Ορθοπεδικά μοσχεύματα" ΜΕΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ″

Διακήρυξη

Ανακοίνωση