Διαβούλευση προμήθειας ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ – ΠΗΞΕΩΣ

26/11/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΠΗΞΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Ανακοίνωση

Τεχνικές Προδιαγραφές