ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Ε.Θ.ΤΟΥ Γ Ν ΚΟΡΙΝΘΟΥ

26/11/2020

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια με τίτλο ««Φορητού Αναπνευστήρα για τη Μ.Ε.Θ. του Γ. Ν. Κορίνθου CPV: 33192130-2

 

Πρόσκληση

Τεχνικές προδιαγραφές