ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΪΚΗΣ & ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

07/05/2023

 

Αρ.05/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Διεθνούς Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΪΚΗΣ & ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, με εκτιμώμενη αξία: 364.606,37 ΕΥΡΩ συμπ/νου ΦΠΑ, με δικαίωμα 3μηνης παράτασης, με εκτιμώμενη αξία: 91.151,59 ΕΥΡΩ συμπ/νου ΦΠΑ, ΚΑΕ 1511

Διακήρυξη