Πρόσκληση Διαγωνισμού για την προμήθεια Ακτινολογικών Φιλμ

23/06/2022

 

Αρ.12/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των ορίων

 για  την προμήθεια

«Ακτινολογικών Φιλμ (ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)» τα οποία να είναι συμβατά με τον ΕΚΤΥΠΩΤΗ AGFA DRYSTAR 5503  CPV 32354100-0

 

Διακήρυξη