Πρόσκληση Διαγωνισμού για Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος

23/06/2022

 

Αρ.11/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για  την προμήθεια

«Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος» CPV 33696100-6 & «Υπηρεσίες τραπεζών αίματος» CPV 85146000-4 με συνολική εκτιμώμενη αξία  212.752,94 (209.547,69 € & 3.205,25€) συμπερ. Φ.Π.Α.

 

Διακήρυξη