Πρόσκληση Διαγωνισμού για υπηρεσίες πληροφορικής

01/06/2022

 

Αρ.06/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  & για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ CPV 72253200-5 (Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής) με εκτιμώμενη ετήσια αξία 66.960,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

 

Διακήρυξη