ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΓΕΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

16/10/2019

 

Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΓΕΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαύγεια