Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ μέσων ατομικής προστασίας Μ.Α.Π(6η ΥΠΕ)

09/09/2020

 

Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για τον Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ μέσων ατομικής προστασίας Μ.Α.Π (6η ΥΠΕ)Διαύγεια

 

Διευκρίνιση