Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ΜΑΠ

26/03/2021

 

Tο Γ.Ν.Κ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ΜΑΠ νΔιαύγεια