ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ

29/04/2021

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών  για τις  Υπηρεσίες Προσωπικού Εστίασης και Σίτισης

 

Ανακοίνωση

Τεχνικές προδιαγραφές