ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

04/03/2021

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια  ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Ανακοίνωση

Τεχνικές προδιαγραφές