ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ

08/02/2021

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προβαίνει στη διενέργεια Β΄Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια "ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ"

Ανακοίνωση - Τεχνικές Προδιαγραφές